Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (Teismo raštinės skyriaus darbuotojas) (valstybės tarnautojas)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS DARBUOTOJAS) (VALSTYBĖS TARNAUTOJAS)

 

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė; studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Funkcijos:

1. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.

4. Teismo pirmininko pavedimu paskirsto bylas teisėjams naudodamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO Bylų paskirstymo moduliu (toliau - Modulis) bei laikydamasis teisės aktų ir teisme nustatytų tvarkų reikalavimų. Pastebėjęs techninių nesklandumų skirstydamas bylas su Moduliu, informuoja teismo pirmininką.

5. Pagal nustatytą tvarką vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO sistema.

6. Pagal kompetenciją atlieka Teismo raštinės skyriui pavestus patikrinimus ir rengia patikrinimų pažymų projektus, rengia atsakymus į asmenų prašymus.

7. Registruoja LITEKO sistemoje per EPP gautus procesinius dokumentus (bylas) (išskyrus bylos iškėlimą teisme inicijuojančius dokumentus), bei grįžusias popierines bylas iš apeliacinės instancijos teismo (išskyrus bylas, kuriose teismo sprendimas panaikintas ir byla perduodama nagrinėti iš naujo).

8. Teikia darbuotojams informaciją iš registrų ir sistemų, bei užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą.

9. Teisės aktų nustatyta tvarka parengia Teismo raštinės skyriaus bylas (procesines ir neprocesines) perduoti į teismo archyvą, paruošia bylų perdavimo aktą.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 2020 METŲ UŽDUOTYS

 

  1. Užtikrinti, kad bylos būtų skirstomos laikantis Bylų paskirstymo teisėjams naudojant kompiuterinę programą taisyklių nustatytos tvarkos bei kitų teismo pirmininko įsakymų, reglamentuojančių bylų skirstymą teisėjams, kad į „Liteko“ sistemą būtų suvesti pirminiai duomenys (apie teisėjų specializaciją, atostogas, komandiruotes, ,,saugų“ terminą ir kt.), paskirtos bylos būtų atiduotos teisėjui ne vėliau kaip kitą dieną nuo jų paskyrimo.
  2. Laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų bei vadovaujantis klientų aptarnavimo standartu, tinkamai aptarnauti asmenis. Suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo nagrinėjimu.
  3. Per einamuosius metus dalyvauti ne mažiau kaip vienuose bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose, dalyvauti darbo grupėse.

 

Naujienų prenumerata