Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Funkcijos ir įgaliojimai

 

Kokias bylas nagrinėja Vilniaus apygardos administracinis teismas?

Vilniaus apygardos administracinio teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus, o jo kompetencija yra nustatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnyje. Netaikant išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūros, apygardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja šias bylas:

1) dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių administravimo subjektai, teisėtumo;

2) pagal savivaldybių tarybų prašymus dėl jų teisių pažeidimo, kai atsakovai yra valstybiniai administravimo subjektai;

3) pagal Vyriausybės atstovo pareiškimus dėl savivaldybių institucijų ir jų pareigūnų teisės aktų, prieštaraujančių Konstitucijai ir įstatymams, dėl įstatymų ir Vyriausybės nutarimų (sprendimų) nevykdymo, dėl teisės aktų ar veiksmų, pažeidžiančių gyventojų ir organizacijų teises, teisėtumo;

4) dėl žalos, atsiradusios dėl valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis);

5) dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės tarnautojas ar pareigūnas, taip pat ginčų, kylančių dėl materialinės atsakomybės ir regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimo pagal Valstybės tarnybos įstatymą;

6) dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų ir šios komisijos kreipimųsi dėl tarnybos santykių su valstybės tarnautojais nutraukimo;

7) dėl Seimo kontrolieriaus pareiškimų dėl tarnybos santykių su valstybės tarnautojais nutraukimo;

8) pagal prašymus, kai kyla ginčai tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų dėl kompetencijos ar įstatymų pažeidimo;

9) pagal skundus dėl apylinkės rinkimų komisijos sprendimo arba apylinkės referendumo komisijos sprendimo dėl rinkėjų sąraše ar piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąraše padarytų klaidų;

10) dėl užsieniečių skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panaikinimo, dėl leidimų gyventi Lietuvoje pakeitimo, taip pat dėl skundų dėl prieglobsčio nesuteikimo ar panaikinimo;

11) pagal ypatingos valstybinės svarbos projektus įgyvendinančių institucijų pareiškimus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams teisės akto teisėtumo.

Vilniaus apygardos administracinis teismas pirmąja instancija taip pat nagrinėja ir kitas bylas, pagal galiojančius įstatymus (pavyzdžiui, Konkurencijos įstatymą, Energetikos įstatymą ir t.t.) priskirtas jo kompetencijai bei skundus dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos, Mokestinių ginčų komisijos ir kitų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų priimtų sprendimų.

Vilniaus apygardos administraciniam teismas nenagrinėja (netiria): administracinių nusižengimų bylų; bylų dėl ginčų civilinės ir baudžiamosios teisės srityje; bylų, priskirtų Konstitucinio Teismo kompetencijai; Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės, teismų teisėjų veiklos; prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų, antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu ir sprendimų vykdymu, taip pat Seimo kontrolieriaus ir vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus sprendimų.

Vilniaus apygardos administracinio teismo veiklos teritorija iš esmės sutampa su Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorija. Teritorinis administracinių bylų teismingumas nustatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 31 straipsnyje.