Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Korupcijos prevencija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700; 2006, Nr. 60-2121; 2008, Nr. 81-3186; 2011, Nr. 85-4128) 120 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2011, Nr. 77-3727), 28 punktu, Teisėjų taryba 2012-10-12 nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) patvirtino Lietuvos Respublikos teismų antikorupcinę programą

Norėdami pranešti apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus, pateikti siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, galite kreiptis į Vilniaus apygardos administraciniame teisme už korupcijos prevenciją atsakingą teismo antikorupcijos komisiją.

 

2019 m.

VAAT Antikorupcinės komisijos 2019 m. veiklos ataskaita

VAAT Antikorupcinės komisijos 2019-12-19 susirinkimo protokolas

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019-2020 m. antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019-09-20 veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti didelė korupcijos tikimybė, vertinimo aprašymas

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019-09-30 išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

STT raštas dėl korupcijos analizės neatlikimo

Vilniaus apygardos administracinio teismo antikorupcinės komisijos 2019-09-20 susirinkimo protokolas

Vilniaus apygardos administracinio teismo antikorupcinės komisijos 2019-08-29 susirinkimo protokolas

2018 m. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti didelė korupcijos tikimybė, vertinimo aprašymas 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-10-01 išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

Vilniaus apygardos administracinio teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo 2017-2018 m. priemonių planas 

 

2017 m.

Vilniaus apygardos administracinio teismo veiklos sričių vertinimo korupcijos pasireiškimo tikimybės požiūriu aprašymas

Vilniaus apygardos administracinio teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo 2017-2018 m. priemonių planas 

2014 m. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo antikorupcinės programos ataskaita už 2014 m.

Vilniaus apygardos administracinio teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo 2013-2014 m. priemonių planas 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

2013 m.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

Vilniaus apygardos administracinio teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo 2013-2014 m. priemonių planas

2012 m.

Vilniaus apygardos administracinio teismo korupcijos prevencijos 2010-2012 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 

 

Kiti dokumentai

____________________________________________________________________________________________________________________________

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis

Lietuvos Respublikos teismų antikorupcinė programa