Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Korupcijos prevencija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700; 2006, Nr. 60-2121; 2008, Nr. 81-3186; 2011, Nr. 85-4128) 120 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2011, Nr. 77-3727), 28 punktu, Teisėjų taryba 2012-10-12 nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) patvirtino Lietuvos Respublikos teismų antikorupcinę programą

Norėdami pranešti apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus, pateikti siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, galite kreiptis į Vilniaus apygardos administraciniame teisme už korupcijos prevenciją atsakingą teismo antikorupcijos komisiją (komisijos pirmininkė - teismo pirmininkės pavaduotoja Jolita Rasiukevičienė tel. (8 5) 264 8739, el.p. jolita.rasiukeviciene@teismas.lt). 


ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO VYKDYTOJUS/ATSAKINGUS ASMENIS

 

Teismo veiklos sričių vertinimo korupcijos pasireiškimo tikimybės požiūriu aprašymas

VAAT Antikorupcinės programos įgyvendinimo 2017-2018 m. priemonių planas 

LR Teismų antikorupcinė programa  (PDF)

Antikorupcinės veiklos ataskaita už  2014(DOC)

VAAT korupcijos prevencijos 2013-2014 m. priemonių planas (PDF)

VAAT išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės(DOC)

VAAT 2012 m. administracinės veiklos planas (DOC)

VAAT 2014 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės