Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Mediacija

APIE TEISMINĘ MEDIACIJĄ

Teisminė mediacija – administracinio ginčo sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą teisme nagrinėjamoje byloje.

Teisminė mediacija vykdoma ginčo šalių prašymu arba sutikimu, laikantis Administracinių bylų teisenos įstatymo ir Teisėjų tarybos nustatytos tvarkos. Ji gali būti vykdoma tik dėl tokio administracinio ginčo, dėl kurio pagal įstatymus leidžiama ginčo šalims sudaryti taikos sutartį.

Ginčo šalims teisminės mediacijos paslaugos teikiamos nemokamai.

Ginčo perdavimą spręsti teisminės mediacijos būdu gali inicijuoti administracinę bylą nagrinėjantis teismas arba bet kuri ginčo šalis. Ginčas perduodamas spręsti teisminės mediacijos būdu administracinę bylą nagrinėjančio teismo nutartimi, kai teismas išaiškina šalims teisminės mediacijos esmę, yra gautas ginčo šalių sutikimas arba prašymas perduoti ginčą spręsti teisminės mediacijos būdu.

Teisminę mediaciją administracinėse bylose gali vykdyti mediatoriai, kurie yra teisėjai, įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą (https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismine-mediacija/apie-teismine-mediacija/282).

Teisėjas, nagrinėdamas administracinę bylą, šalių sutikimu gali nuspręsti pats vykdyti mediaciją, o kai bylą nagrinėja teisėjų kolegija, teisėjų kolegija gali paskirti vieną iš kolegijos narių vykdyti mediaciją, jei jis yra mediatorius, arba parinkti ir skirti kitą mediatorių, kuris yra teisėjas, pagal galimybes atsižvelgęs (atsižvelgusi) į abiejų šalių suderintą nuomonę dėl mediatoriaus, kuris yra teisėjas, kandidatūros. Mediatorius skiriamas tik gavus jo rašytinį sutikimą. Ginčo šalių prašymu ar sutikimu gali būti skiriami keli mediatoriai.

Perduodant ginčą spręsti teisminės mediacijos būdu teismo nutartimi bylos nagrinėjimas atidedamas ir nustatomas tikslus kito teismo posėdžio laikas. Iki jo teisminė mediacija turi būti baigta vykdyti. Mediatoriaus teikimu terminas, kuriam buvo atidėtas bylos nagrinėjimas, gali būti pratęstas administracinę bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų kolegijos) nutartimi. Šiuo atveju nustatomas naujas tikslus kito teismo posėdžio laikas.

Teisminės mediacijos metu gali dalyvauti ginčo šalys, jų atstovai ir mediatorius. Ginčo šalių prašymu arba sutikimu teisminės mediacijos metu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

Ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu teisminė mediacija gali būti vykdoma teismo patalpose, taip pat ir kitose patalpose (ne teisme). Teisminės mediacijos metu gali būti naudojamos informacinės ir elektroninių ryšių technologijos.

Bet kuri ginčo šalis gali pasitraukti iš teisminės mediacijos, nenurodydama pasitraukimo priežasčių. Tai neužkerta kelio ginčo šalims pakartotinai prašyti perduoti ginčą spręsti teisminės mediacijos būdu.

Daugiau apie teisminę mediaciją skaitykite https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismine-mediacija/apie-teismine-mediacija/282

Kontaktai pasiteirauti:

Dovilė Trimbelienė ,  el. p. dovile.trimbeliene@teismai.lt , tel. (8 5) 2514 180

Naujienų prenumerata

Kontaktai ir darbo laikas

Tel. (8 5) 264 8703

El. paštas vilniaus.administracinis@teismas.lt

E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Vilniaus apygardos administracinis teismas; adresas – 188733964

Dokumentai priimami be pietų pertraukos teismo Priimamajame (1 aukšte):

- pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 7.30 iki 17.00 val.

- penktadieniais – nuo 7.30 iki 15.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.