Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJAS RYŠIAMS SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE

 

Specialieji reikalavimai:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė; studijų kryptis – komunikacija; studijų kryptis – žurnalistika; studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų; kalbos mokėjimo lygis – B2.

Funkcijos:

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.

2. Konsultuoja teismo pirmininką, teisėjus bendravimo su viešosios informacijos rengėjais, dalyvavimo spaudos konferencijose klausimais, pataria rengiant straipsnius, kalbas, pranešimus .

3. Kuruoja teismo pirmininko oficialius susitikimus.

4. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius ir dalyvauja juose.

5. Stebi teismo veiklą, gaunamas bylas ir įvykius, rengia ir, suderinęs su teismo pirmininku ir (ar) bylą nagrinėjančiu teisėju, teikia apie tai oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonių atstovams.

6. Inicijuoja į teismą besikreipiančių asmenų nuomonės tyrimus, apklausas.

7. Prižiūri teismo interneto svetainę, užtikrina informacijos aktualumą .

8. Įgyvendina viešųjų ryšių priemones, visuomenės pasitikėjimo teismu ir teismo, teismų sistemos įvaizdžio formavimo priemones.

9. Užtikrina, kad apie Teismo veiklą pateikta klaidinga informacija būtų nedelsiant patikslinta, arba paneigia klaidingus ar netikslius faktus.

10. Organizuoja, vykdo ir tobulina Teismo vidinę komunikaciją, aktualios informacijos platinimą teismo viduje; parengia sveikinimus Teismo darbuotojams, atnaujina aktualia informacija Teismo intranetą pagal patvirtintą intraneto administravimo tvarkos aprašą.

11. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius teismo dokumentus, planus ir juos įgyvendina, laiku parengia ir, suderinęs su teismo pirmininku, išplatina sveikinimus valstybinių švenčių proga, kas ketvirtį rengia teismo naujienlaiškį, ruošia metinę teismo veiklos vizualią apžvalgą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJO RYŠIAMS SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE 2020 METŲ UŽDUOTYS

 

  1. Kiekvieną ketvirtį parengti po teismo naujienlaiškį.
  2. Per einamuosius metus suorganizuoti 2 atvirų durų dienas ir 2 kitus renginius.
  3. Laiku parengti ir suderinti su teismo pirmininku ir NTA komunikacijos skyriumi 2020 metų komunikacijos planą.

Naujienų prenumerata