Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Komisijos ir darbo grupės

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2022 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. T-71 sudaryta Vilniaus apygardos administracinio teismo antikorupcijos komisija.  Komisijos pirmininkė – teisėja Vita Valeckaitė, nariai: teismo pirmininko patarėja Kristina Andrejeva, teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, teismo raštinės skyriaus patarėja Vilija Vyšniauskienė, teismo administracijos sekretorė Renata Romeiko.


Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. T-157 sudaryta Vilniaus apygardos administracinio teismo patariamoji dokumentų ekspertų komisija dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos bei saugojimo klausimams nagrinėti: komisijos pirmininkė – teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, nariai: teismo Raštinės skyriaus vedėja Aušra Kartanienė, teisėjo padėjėja Edita Sakalinskaitė, vyriausioji specialistė (archyvarė) Birutė Šlėderienė.


Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2021 m. liepos 2 d. įsakymu sudaryta Nuolatinė monitoringo grupė. Grupės vadovė – Aušra Kartanienė (Teismo raštinės skyriaus vedėja), grupės nariai: Daiva Jakaitienė (teismo kanclerė), Kristina Andrejeva (teismo pirmininko patarėja), Vilija Vyšniauskienė (Teismo raštinės skyriaus patarėja), Renata Romeiko (teismo administracijos sekretorė).


Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2019-01-29 įsakymu Nr. T-22 sudaryta Nuolatinė valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija: komisijos pirmininkė - teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, nariai: teismo pirmininko patarėja Kristina Andrejeva, teismo Raštinės skyriaus vedėja Aušra Kartanienė, teisėjo padėjėja, teismo Darbo tarybos pirmininkė Dalia Švilpienė, teismo posėdžių sekretorė Rasa Šimkuvienė, komisijos sekretorė - vyriausioji specialistė Agnė Bartkutė.

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2019-01-18 įsakymu Nr. T-12 sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija: komisijos pirmininkė - teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, nariai: Ūkio ir informacinių technologijų vedėjas Vygantas Kuprys, vyriausiasis specialistas (informatikas) Danius Lozorkevičius.
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2021-04-21 įsakymu Nr. T-60 sudaryta Patariamoji darbo grupė teismo darbo organizavimo klausimams spręsti. Darbo grupės nariai: teisėjai Rūta Miliuvienė, Egidija Puzinskaitė, Vita Valeckaitė, Henrikas Sadauskas. Darbo grupės susirinkimų sekretorė - teismo pirmininko patarėja Kristina Andrejeva.
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2020-12-08 įsakymu Nr. T-124 sudaryta Komisija turto pripažinimui nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti: komisijos pirmininkė - vyriausioji specialistė Jurgita Petkevičienė, komisijos nariai: Raštinės skyriaus patarėja Vilija Vyšniauskienė, vyriausioji specialistė Sigita Gamulėnienė.

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2022-11-17 įsakymu Nr. T-192 sudaryta Strateginio planavimo grupė. Grupės sudėtis: pirmininkė - teismo kanclerė Daiva Jakaitienė; nariai: teismo pirmininko patarėja Kristina Andrejeva, Raštinės skyriaus vedėja  Aušra Kartanienė, vyresnysis patarėjas (vyriausiasis buhalteris) Simonas Didžiulis. 

Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2021-03-19 išrinkta Darbo taryba. Jos nariai: teisėjo padėjėja Dalia Švilpienė (pirmininkė), teismo posėdžių sekretorė Rasa Šimkuvienė, vertėja Ingrida Kisieliūtė.