Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (tarptautinės teisės)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (TARPTAUTINĖS TEISĖS)

 

Specialieji reikalavimai:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

Funkcijos:

1. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konkrečiai bylai renka teisės aktus, teisinę ir kitą informaciją, ją analizuoja, teikia išvadas, tiria byloje iškylančias problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl byloje esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų, rengia procesinių sprendimų bei kitų procesinių dokumentų projektus.

2. Stebi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką taikant Europos Sąjungos, taip pat tarptautinius ir juos įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus, ją kaupia, analizuoja ir sistemina.

3. Kaupia, analizuoja ir sistemina Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką; pagal pavedimą renka, analizuoja ir sistemina kitų tarptautinių teismų, užsienio valstybių ir nacionalinių teismų praktiką taikant Europos Sąjungos, taip pat tarptautinius ir juos įgyvendinančius teisės aktus.

4. Renka, sistemina, apdoroja su Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, kitų tarptautinių ar užsienio valstybių teismų praktika, Europos Sąjungos, tarptautiniais ir juos įgyvendinančiais nacionaliniais teisės aktais, teisės mokslo pasiekimais susijusią teisinę informaciją ir teikia išvadas, nuomones, pranešimus teismo teisėjams ir darbuotojams.

5. Kaupia, analizuoja ir sistemina prieglobsčio bylose informaciją apie užsieniečių kilmės šalis, šią informaciją teikia teisėjams; pagal pavedimą rengia sprendimų šiose bylose projektus.

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPTAUTINĖS TEISĖS) 2020 M. VEIKLOS VERTINIMO UŽDAVINIAI

  1. Per einamuosius metus pristatyti teisėjų padėjėjų susirinkime 2 (du) apibendrinimus-pranešimus dėl praktikoje kilusių materialiosios ar proceso teisės normų taikymo problemų.
  2. Dirbant su LITEKO sistema tinkamai vykdyti vaidmens „teisėjo padėjėjas“ pareigas, nurodytas Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO Vilniaus apygardos administraciniame teisme Funkcinio paskirstymo tvarkos apraše.
  3. Per einamuosius metus teisėjų padėjėjų susirinkime pristatyti mokomąją medžiagą (kuri būtų aktuali ir įdomi teisėjų padėjėjams), išgirstą mokymų, seminarų ar konferencijų metu.

 

 

Naujienų prenumerata