Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyresnysis specialistas (finansininkas)

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (FINANSININKAS)

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 

Funkcijos:

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.

2. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4.Registruoti ir registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis.

5. Vykdo mokėjimo procedūras.

6. Tvarko buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Dalyvauja rengiant teismo biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų rinkinius ir kitas teisės aktais nustatytas ataskaitas, kitą buhalterinės apskaitos informaciją.

8. Prižiūri finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimą, vykdo apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą.

9. Tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų saugojimą, parengia perduoti į teismo archyvą.

10. Pavaduoja Teismo kanclerio tarnybos vyresnįjį patarėją (vyriausiąjį buhalterį) jo laikino nebuvimo (atostogų, komandiruotės, ligos ir kt.) darbe metu.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (FINANSININKO) 2020 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDAVINIAI

 

1. Tiksliai apskaičiuoti Teismo darbuotojams darbo užmokestį bei peržiūrėti Stekas sistemoje vykdomo DU skaičiavimo tikslumą, nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujiems mokesčių pakeitimams ir pakitus baziniam dydžiui, MMA.

2. Pateikti informaciją VTIPS sistemoje, ketvirtines atsakaitas Statistikos departamentui, sutikrinti NTA kas ketvirtį siunčiamus tarpusavio ūkinių operacijų duomenis.

3. Laiku pateikti ataskaitas Sodrai apie darbuotojų nedarbingumus, sutikrinti bei Steko sistemoje suvesti tikslius duomenis apie darbuotojų papildomą pensijų kaupimo pasirinkimą.

4. Tinkamai atlikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, metinės 2020 m. inventorizacijos dokumentų sutikrinimą su buhalterinės apskaitos dokumentais.

5. Sudalyvauti dvejuose bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose per einamuosius metus.

Naujienų prenumerata