Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyresnysis patarėjas (vyriausiasis buhalteris)

VYRESNYSIS PATARĖJAS (VYRIAUSIASIS BUHALTERIS)

 

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – ekonomika;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

 

Funkcijos:

1. Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus;

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais

3. Koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.

4. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

6. Vadovauja buhalterinės apskaitos tvarkymui pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

7. Užtikrina teisės aktais nustatytais terminais finansinės atskaitomybės parengimą ir teikimą valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę, užtikrina apskaitos duomenų saugumą ir konfidencialumą (išskyrus viešai skelbiamas finansines ataskaitas ir kitus duomenis, bei pataria teismo pirmininkui ir kancleriui apskaitos politikos klausimais.

9. Rengia teismo vykdomų programų sąmatas, analizuoja skirtų lėšų panaudojimą, tikslina sąmatas biudžetinių metų eigoje.

10. Dalyvauja rengiant teismo biudžeto projektus, strateginius veiklos planus.

11. Koordinuoja ir kontroliuoja vyresniojo specialisto (finansininko) darbą ir tinkamą apskaitos tvarkymą; nesant vyresniojo specialisto (finansininko), užtikrina jo svarbiausių funkcijų atlikimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

VYRESNIOJO PATARĖJO (VYRIAUSIOJO BUHALTERIO) 2020 METŲ VERTINIMO UŽDAVINIAI

 

1. Dalyvauti rengiant 2021-2023 m. Vilniaus apygardos administracinio teismo strateginio veiklos plano projektus ir planą.

2. Tinkamai pasiruošti dokumentų ir darbinės veiklos bei patirties perdavimui 2020-12-09 baigiantis valstybės tarnautojos darbinei veiklai.

 

 

Naujienų prenumerata