Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Vertėjas

VERTĖJAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti rusų filologijos srities ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. puikiai mokėti rusų kalbą (žodžiu ir raštu), išmanyti teisės terminiją;

4.3. turėti gerus nuosekliojo vertimo žodžiu iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai įgūdžius;

4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.7. būti pareigingas, kruopštus, darbštus, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. teismo posėdyje žodžiu verčia dalyvaujančių byloje asmenų, nemokančių lietuvių kalbos, paaiškinimus, parodymus, pareiškimus iš rusų kalbos į lietuvių kalbą, o asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, – paaiškinimų, parodymų, pareiškimų, balsu perskaitomų dokumentų turinį, procesinių veiksmų esmę, taip pat kolegijos pirmininko, teisėjo patvarkymus, teismo nutartis, nutarimus ir sprendimus į rusų kalbą;

5.2. raštu verčia teismui rusų kalba pateiktus dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus į lietuvių kalbą, taip pat verčia teismo dokumentus, kurie pagal įstatymą proceso dalyviams įteikiami išversti į rusų kalbą;

5.3. rezervuoja atliktus vertimus Teismo intranete;

5.4. vykdo nenuolatinio pobūdžio Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo raštinės skyriaus veikla.

Naujienų prenumerata