Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus specialistas

Informacija atnaujinta 2019-04-24 15:08:13

ŪKIO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS SPECIALISTAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. išmanyti priešgaisrinės saugos, saugumo technikos taisyklių, dirbant su elektros prietaisais, įrankiais ir instrumentais, reikalavimus;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis;

4.4. būti pareigingas, kruopštus, darbštus, gebėti bendrauti.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja pastato ir jame esančių patalpų kapitalinį ir einamąjį remontą, vykdo jo techninę priežiūrą, kontroliuoja darbų kokybę, rengia pastato apžiūros aktus;

5.2. užtikrina elektros ir šilumos sistemų, kondicionavimo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų tinkamą veikimą, esant reikalui juos remontuoja arba organizuoja remonto darbus ir juos prižiūri;

5.3. aprūpina kopijavimo techniką popieriumi; kopijavimo ir spausdinimo techniką reikiamomis medžiagomis;

5.4. periodiškai surenka teismo dokumentų juodraščius, projektus ar kitus sugadintus ar nereikalingus dokumentus, kuriuose gali būti asmenis identifikuojančios informacijos, ir organizuoja jų sunaikinimą;

5.5. kiekvieną mėnesį nurašo teismo ir teismo nuomojamų patalpų (kavinės) elektros ir vandens skaitiklių rodmenis ir juos perduoda Finansų skyriui;

5.6. atlieka smulkius patalpų, įrangos ir inventoriaus remonto darbus;

5.7. atlieka įvairius fizinius darbus (perneša, krauna krovinius, teismo procesines bylas, perstumdo baldus ir kt.);

5.8. vykdo kitus Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla.

Naujienų prenumerata