Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus patarėjas

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS PATARĖJAS

 

 

Specialieji reikalavimai:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė; studijų kryptis – viešasis administravimas;

 

arba

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

Funkcijos:

 

1. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Koordinuoja dokumentų administravimą.

5. Koordinuoja bylų apskaitą.

6. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

8. Nesant skyriaus vedėjo, vadovauja Teismo raštinės skyriaus veiklų vykdymui.

9. Teismo pirmininko pavedimu paskirsto bylas teisėjams naudodamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO Bylų paskirstymo moduliu (toliau - Modulis) bei laikydamasis teisės aktų ir teisme nustatytų tvarkų reikalavimų. Pastebėjęs techninių nesklandumų skirstydamas bylas su Moduliu, informuoja teismo pirmininką.

10. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), tvarko bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas.

11. Pagal kompetenciją rengia atsakymus į asmenų pateiktus klausimus, laikydamasis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS PATARĖJO 2020 METŲ UŽDUOTYS

 

  1. Iki 2020 m. kovo 31 d. peržiūrėti teisme patvirtintas Teismo raštinės skyriaus darbą reglamentuojančias tvarkas ir pateikti Teismo raštinės skyriaus vedėjui pasiūlymus (projektus) dėl jų atnaujinimo.
  2. Laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų bei vadovaujantis klientų aptarnavimo standartu, tinkamai aptarnauti asmenis. Suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo nagrinėjimu.
  3. Per einamuosius metus dalyvauti ne mažiau kaip vienuose bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymuose, dalyvauti darbo grupėse.

Naujienų prenumerata