Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo administracijos sekretorius

TEISMO ADMINISTRACIJOS SEKRETORIUS

Specialieji reikalavimai:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

Išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija

 

Funkcijos:

 

1. Pagal kompetenciją rengia teismo pirmininko įsakymų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su Teismo veikla, projektus; užtikrina darbuotojų supažindinimą su jiems aktualiais vidiniais ir išoriniais teisės aktais ir darbuotojų supažindinimą su teismo pirmininko pavedimais..

2. Organizuoja ir vykdo informacijos, susijusios su teismo administracinės veiklos planų, pavedimų ir užduočių įvykdymu, surinkimą ir sisteminimą, teikia informaciją teismo pirmininkui apie pavedimų vykdymo eigą.

3. Sudaro teismo pirmininko ir teismo pirmininko pavaduotojo lankytojų priėmimo grafikus, organizuoja teismo pirmininko priimamojo darbą, organizuoja teismo pirmininko pokalbius telefonu, teikia lankytojams išsamią informaciją, organizuoja interesantų ir teismo pirmininko svečių priėmimą ir rūpinasi jų aptarnavimu; rūpinasi suvenyrų įteikimu.

4. Techniškai prižiūri, užtikrina teismo pirmininko rengiamus pasitarimus, susirinkimus, informuoja apie juos teisėjus ir kitus Teismo darbuotojus, rašo protokolus bei laiku juos pateikia atsakingiems asmenims; padeda teismo pirmininkui ir teismo kancleriui plėtoti informacijos apsikeitimą tarp darbuotojų ir vadovybės.

5. Paruošia ir laiku perduoda į archyvą pagal dokumentacijos planą Teismo pirmininko tarnybai priskirtas baigtas bylas.

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

TEISMO ADMINISTRACIJOS SEKRETORIAUS 2020 METŲ UŽDUOTYS

 

  1. Kiekvieną metų ketvirtį patikrinti, ar laiku vykdomas teismo organizacinės veiklos priežiūros planas.
  2. Kartą per mėnesį patikrinti, kaip laikomasi atsakymų į raštus ir skundus, nesusijusius su teisingumo vykdymu, pateikimo tvarkos.
  3. Parengti lentelę ir sugrupuoti pagal sritis ir chronologiją teismo priimtus aktualius vidaus administravimo teisės aktus (tvarkas, aprašus, įsakymus ir kt.).

Naujienų prenumerata