Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teisėjo vyresnysis padėjėjas

Informacija atnaujinta 2020-07-17 13:33:42

TEISĖJO VYRESNYSIS PADĖJĖJAS

 

Specialieji reikalavimai:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė; darbo patirtis – teisės srityje; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

 

kalba – anglų; kalbos mokėjimo lygis – C1.

 

Funkcijos:

 

1. Nuasmenina procesinius dokumentus.

2. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

3. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).

4. Kuruoja ir apmoko naujai priimtus teisėjų padėjėjus, pagal poreikį organizuoja vidinius mokymus.

5. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjams.

6. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.

7. Rengia procesinių dokumentų projektus.

8. Teismo pirmininko pavedimu renka ir analizuoja informaciją apie nacionalinės, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės taikymo ir aiškinimo aktualijas, teikia išvadas.

9. Analizuoja aukštesnių teismų praktiką ir teikia apibendrinimus ir išvadas teisėjų padėjėjų pasitarimams.

10. Teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia atsakymų (raštų) projektus; rengia kitus teismo veiklos dokumentus.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

TEISĖJO VYRESNIOJO PADĖJĖJO 2020 METŲ UŽDUOTYS

  1. Dirbant su LITEKO sistema tinkamai vykdyti vaidmens „teisėjo padėjėjas“ pareigas, nurodytas Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO Vilniaus apygardos administraciniame teisme Funkcinio paskirstymo tvarkos apraše.
  2. Per einamuosius metus teisėjų padėjėjų susirinkime pristatyti mokomąją medžiagą (kuri būtų aktuali ir įdomi teisėjų padėjėjams), išgirstą mokymų, seminarų ar konferencijų metu.
  3. Parengti atmintinę naujai pradėjusiems dirbti teisėjų padėjėjams.
  4. Teismo pirmininko patarėjui pateikti probleminius klausimus, kuriuos būtų aktualu aptarti teisėjų padėjėjų susirinkimuose.

Naujienų prenumerata