Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Teisėjo padėjėjas

TEISĖJO PADĖJĖJAS

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė;

Funkcijos:

1. Nuasmenina procesinius dokumentus.

2. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).

3. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

4. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams).

5. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.

6. Rengia procesinių dokumentų projektus.

7. Teismo pirmininko pavedimu rengia kitus teismo vidaus veiklos tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

TEISĖJO PADĖJĖJO 2020 METŲ UŽDUOTYS

 

  1. Per einamuosius metus pristatyti teisėjų padėjėjų susirinkime 2 (du) apibendrinimus-pranešimus dėl praktikoje kilusių materialiosios ar proceso teisės normų taikymo problemų.
  2. Dirbant su LITEKO sistema tinkamai vykdyti vaidmens „teisėjo padėjėjas“ pareigas, nurodytas Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO Vilniaus apygardos administraciniame teisme Funkcinio paskirstymo tvarkos apraše.
  3. Per einamuosius metus teisėjų padėjėjų susirinkime pristatyti mokomąją medžiagą (kuri būtų aktuali ir įdomi teisėjų padėjėjams), išgirstą mokymų, seminarų ar konferencijų metu.

Naujienų prenumerata