Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Specialistas (Vairuotojas)

SPECIALISTAS (VAIRUOTOJAS)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti ,,B“ kategorijos kelių transporto priemones, ir ne trumpesnę kaip trejų metų šių transporto priemonių vairavimo patirtį, medicinos įstaigos leidimą tą darbą dirbti;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisykles ir griežtai jų laikytis;

5.4. žinoti, kaip elgtis įvykus avarijai;

5.5. išmanyti vairavimo kultūrą;

5.6. būti pareigingas, kruopštus, darbštus, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo teisėjų ir teismo darbuotojų (suderintus su teismo pirmininku) nurodymus nuvežti juos tarnybos reikalais į nurodytą vietą;

6.2. užpildo kelionės lapus ir mėnesio gale juos grąžina Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus vedėjui; efektyviai naudoja automobilio eksplotacijai skirtas lėšas;

6.3. laiku informuoja Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus vedėją apie tarnybinių automobilių gedimus, turinčius įtakos eismo saugumui;

6.4. užtikrina automobilių švarą prieš išvykstant į kelionę ir parvykus iš jos;

6.5. rūpinasi, kad automobiliai būtų saugomi tam skirtoje vietoje;

6.6. nustatytu periodiškumu paruošia tarnybinius automobilius techninei apžiūrai;

6.7. priima išsiunčiamą korespondenciją ir patikrina, ar ji teisingai sudėta ir įrašyta į įteikiamų dokumentų apskaitos žurnalą. Užtikrina, kad dokumentai gavėjams būtų perduoti pasirašytinai;

6.8. atveža teismui reikalingas prekes ar kitą smulkų inventorių, nuveža remontuotinus prietaisus ir kt. į remonto vietą, o vėliau juos parveža;

6.9. atlieka įvairius fizinius (pernešti, krauti krovinius, teismo procesines bylas, perstumdyti baldus ir kt.) ir kitus smulkius remonto darbus;

6.10. atlieka smulkius patalpų, įrangos ir inventoriaus remonto darbus;

6.10. vykdo kitus Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla.

Naujienų prenumerata