Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Komendantas

KOMENDANTAS

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti 1 metų darbo patirtį fizinės apsaugos srityje;

5.3. išmanyti priešgaisrinės saugos, darbo saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus dirbant su elektros prietaisais, įrankiais ir instrumentais, darbo įrenginių naudojimo nuostatus;

5.4. sugebėti prižiūrėti vandens drenavimo sistemos įrenginius;

5.5. išmanyti tipinius vandens įrenginių sistemos gedimus, santechnikos sistemų blokavimo tvarką;

5.6. būti pareigingas, kruopštus, darbštus, gebėti bendrauti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. darbo metu užtikrina teismo teritorijos, patalpų ir jose esančio turto apsaugą;

6.2. periodiškai prižiūri saugomas patalpas ir teismui priskirtą teritoriją bei informuoja Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus ar gedimus;

6.3. įvykus avarijai, kilus gaisrui, informuoja ir kviečia avarines tarnybas bei atsakingus asmenis ir imasi veiksmų, nurodytų priešgaisrinės saugos reikalavimuose;

6.4. prižiūri gruntinio vandens drenavimo sistemos įrenginių darbą ir avarinės situacijos atveju nedelsdamas pašalina gedimus, nesant galimybės pašalinti, kviečia gedimų pašalinimo specialistus;

6.5. palaiko teismo posėdžių salėse tvarką;

6.6. per vaizdo kameras stebi Lankytojų priimamajame su bylomis susipažįstančius asmenis, pastebėjęs, kad su byla susipažįstantis asmuo elgiasi netinkamai (plėšo bylą, be leidimo kopijuoja bylos medžiagą ar pan.), nedelsdamas informuoja Raštinės skyriaus darbuotoją;

6.7. vykdo kitus Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata