Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Budėtojai

BUDĖTOJAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos ir apsaugos reikalavimus;

4.2. sugebėti prižiūrėti vandens drenavimo sistemos įrenginius;

4.3. žinoti ir išmanyti vandens įrenginių sistemos tipinius gedimus, santechnikos sistemų blokavimo tvarką;

4.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

4.5. savarankiškai organizuoti darbą, kruopščiai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti tiesiogines pareigas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. užrakina / atrakina išėjimų iš pastato duris, kiemo vartus;

5.2. darbuotojus, pasilikusius dirbti viršvalandžius, ir valytojus išleidžia iš teismo patalpų pro budėtojo postą ir Darbuotojų buvimo pastate ne darbo metu registracijos žurnale pažymi jų išvykimo iš teismo patalpų laiką;

5.3. iš teismo pastato išėjus darbuotojams, įjungia pastato apsaugos sistemą ir seka jos darbą iki pastato perdavimo pagal grafiką budinčiam darbuotojui (darbo dieną – komendantui);

5.4. prižiūri gruntinio vandens drenavimo sistemos įrenginių darbą ir avarinės situacijos atveju nedelsdamas pašalina smulkius gedimus, nesant galimybės pašalinti – kviečia gedimų pašalinimo specialistus;

5.5. pasibaigus Teismo darbo laikui tikrina, ar visų kabinetų, kuriuose nebėra darbuotojų, langai yra uždaryti, ar išjungtos šviesos, ar patalpose, kuriose yra vandens čiaupai, jie yra užsukti;

5.6. stebi ar neužšąla vėdinimo kamera (žiemos metu) ir ar neperkaista serverinės kondicionierius (visus metus);

5.7. vykdo kitus Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla.

Naujienų prenumerata