Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Komisijos ir darbo grupės

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Jolanta Malijauskienės 2019-08-27 įsakymu Nr. T-127 sudaryta Vilniaus apygardos administracinio teismo antikorupcinę komisija: komisijos pirmininkas – teismo pirmininko pavaduotojas Tomas Blinstrubis, komisijos pirmininko pavaduotoja - teismo pirmininko patarėja Kristina Andrejeva; komisijos nariai: teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, teisėjo padėjėja Gabrielė Monstvilaitė, Teismo raštinės skyriaus patarėja Vilija Vyšniauskienė. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės 2019-01-29 įsakymu Nr. T-22 sudaryta Nuolatinė valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija: komisijos pirmininkė - teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, nariai: teismo pirmininkės patarėja Kristina Andrejeva, teismo Raštinės skyriaus vedėja Aušra Kartanienė, teisėjo padėjėja, teismo Darbo tarybos pirmininkė Dalia Švilpienė, teismo posėdžių sekretorė Rasa Šimkuvienė. Komisijos sekretorė - vyriausioji specialistė Agnė Bartkutė.
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės 2019-01-18 įsakymu Nr. T-12 sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija: komisijos pirmininkė - teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, nariai: Ūkio ir informacinių technologijų vedėjas Vygantas Kuprys, vyriausiasis specialistas (informatikas) Danius Lozorkevičius.
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės 2021-04-21 įsakymu Nr. T-60 sudaryta Patariamoji darbo grupė teismo darbo organizavimo klausimams spręsti ir paskirti darbo grupės nariai: teisėjai Rūta Miliuvienė, Egidija Puzinskaitė, Mefodija Povilaitienė, Vita Valeckaitė, Henrikas Sadauskas. Darbo grupės susirinkimų sekretorė - teismo pirmininkės patarėja Kristina Andrejeva.
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės 2018-11-26 įsakymu Nr. T-186 sudaryta Laikinoji komisija dėl turto viešojo nuomos konkurso: komisijos pirmininkė - teismo pirmininkės patarėja Kristina Andrejeva, nariai: teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Dalia Gerštautaitė, Ūkio ir informacinių technologijų skyriaus specialistas Vygantas Kuprys, vyriausioji specialistė Jurgita Petkevičienė.
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės 2020-12-08 įsakymu Nr. T-124 sudaryta Komisija turto pripažinimui nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti: komisijos pirmininkė - vyriausioji specialistė Jurgita Petkevičienė, komisijos nariai: Raštinės skyriaus patarėja Vilija Vyšniauskienė, vyriausioji specialistė Sigita Gamulėnienė.
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės 2018-11-14 įsakymu Nr. T-174 sudaryta Komisija teismo muziejui įkurti: komisijos pirmininkė - teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, nariai: teismo pirmininkės padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė, teisėjo padėjėja Inga Lipnickienė, teismo raštinės skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilija Vyšniauskienė, teismo administracijos sekretorė Nijolė Kerpauskienė.
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės 2018-07-30 įsakymu Nr. T-99 sudaryta Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija: teisėjo padėjėja Dalia Švilpienė (darbo tarybos atstovė) - Komisijos pirmininkė, teismo kanclerė Daiva Jakaitienė - Komisijos narė, teismo Raštinės skyriaus vedėja Aušra Kartanienė, Komisijos narė.
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės 2018-06-19 įsakymu Nr. T- 88 sudaryta Komisija pasiūlymams dėl atleidžiamų darbuotojų (vertėjo) atrankos kriterijų pateikimo: komisijos pirmininkė - teisėjo padėjėja Dalia Švilpienė (darbo tarybos atstovė), nariai: teismo kanclerė Daiva Jakaitienė, teismo pirmininko patarėja Kristina Andrejeva. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės 2020-12-22 įsakymu Nr. T-133 sudaryta Strateginio planavimo grupė. Grupės sudėtis: pirmininkė ir koordinatorė - teismo kanclerė Daiva Jakaitienė; nariai: teismo pirmininko patarėja - Kristina Andrejeva, vyriausioji specialistė (finansininkė) - Valentina Ribnikova, Raštinės skyriaus vedėja - Aušra Kartanienė, teisėjo padėjėja - Jolanta Talutienė.