Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Kanclerio metų veiklos uždaviniai

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

TEISMO KANCLERIS

TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO UŽDAVINIAI

2019-01-31

Vilnius

 

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.      Organizuoti ir koordinuoti teismo strateginio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą.

2.      Paruošti reikiamus dokumentus ir kreiptis į VSD dėl įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų atitiktiems pažymėjimo gavimo.

3.      2019 m. gegužės mėn. surengti iškilmingą teismo 20-čio paminėjimą.

4.      Iki 2019 m. gegužės mėn. įkurti teismo muziejų.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1.      Laiku parengtas ir patvirtintas 2020 – 2022 m. teismo strateginis veiklos planas.

2.      Per 2019 m. I pusmetį paruošti ir pateikti dokumentai VSD dėl įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų atitiktiems pažymėjimo, patvirtinančio teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, gavimo.

3.      2019 m. gegužės mėn. suorganizuotas iškilmingas teismo 20-čio paminėjimas.

4.      Iki 2019 m. gegužės mėn. įkurtas teismo muziejus.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.).

2. Visos kitos nenumatytos ir nuo valstybės tarnautojo valios nepriklausančios aplinkybės