Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Aktualijos

Teisme – Konkurencijos tarybos ir vairavimo mokyklų vadovų ginčas

Teisme – Konkurencijos tarybos ir vairavimo mokyklų vadovų ginčas
2019-08-12

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) sustabdė administracinės bylos pagal Konkurencijos tarybos prašymą teismui skirti pinigines sankcijas vairavimo mokyklų vadovams, kol teismas neišnagrinės ir neįsteisės teismo sprendimas kitoje administracinėje byloje, kurioje nustatinėjamas kito Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumas.

Konkurencijos taryba 2019-04-08 priėmė nutarimą, kuriuo nutarė kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu skirti sankcijas devynių vairuotojus ruošiančių mokyklų (UAB „Automotoket“, UAB „Autoplaza“, UAB „Daugva ir Ko“, UAB „Dovanėlė Jums“, UAB „J. Rinkevičiaus vairavimo mokykla“, UAB „JTMC“, UAB „Sostinės vairavimo mokykla“, UAB „Auto ABC“, VšĮ „AUTO ABCDE“) vadovams. UAB „J. Rinkevičiaus vairavimo mokykla“ vadovui teismo prašoma trejiems metams apriboti teisę eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu. Pasak pareiškėjos, mokyklų vadovai prisidėjo prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, tuo pažeisdami Konkurencijos įstatymo nuostatas, todėl jiems turėtų būti skirtos baudos nuo 6 tūkst. Eur iki 10 tūkst. Eur. Konkurencijos tarybos nutarime pažymima, kad 2016-06-13 Vilniuje įvykusiame Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo asociacijos Vilniaus apskrities narių susirinkime buvo aptariami ir derinami įkainiai už vairavimo mokymo paslaugas. Po šio susirinkimo visos vairavimo mokyklos pakėlė kainas iki to paties ar labai panašaus lygio.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas šį administracinį ginčą, konstatavo, kad Konkurencijos taryba 2018-12-17 nutarimu „Dėl ūkio subjektų, teikiančių vairavimo mokymo paslaugas, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ pripažino, kad vairavimo mokyklos, sudarydamos susitarimą dėl vairavimo mokymo paslaugų kainų nustatymo Vilniaus, Kauno ir Jurbarko miestuose, pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus bei nutarė skirti šiems ūkio subjektams konkrečių dydžių baudas. 2018-12-17 Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas šiuo metu yra tikrinamas teisme nagrinėjamoje kitoje administracinėje byloje. Kaip rašoma rugpjūčio 12 d. paskelbtoje VAAT nutartyje, šios administracinės bylos tinkamai negalima išnagrinėti, nes nuo kitos administracinės bylos baigties priklausys ir šios bylos baigtis, todėl nutarė šią administracinę bylą sustabdyti, kol įsiteisės baigiamasis procesinis sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1797-1063/2019.

Ši teismo nutartis per septynias kalendorines dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė

Vilniaus apygardos administracinio teismo

pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida

Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692

el.paštas sigita.baltaduone@teismas.lt

www.vaat.teismas.lt