Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Aktualijos

Teismas: ir tam tikrose srityse neveiksnus asmuo gali gauti ES paramą

Teismas: ir tam tikrose srityse neveiksnus asmuo gali gauti ES paramą
2020-10-21

Vilniaus apygardos administracinis teismas įpareigojo Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos svarstyti pareiškėjo J., kuris tam tikrose srityse teismo pripažintas neveiksniu, paraišką gauti ES paramos lėšas.

Nacionalinė mokėjimo agentūra š. m. kovo mėnesį atmetė pareiškėjo paraišką gauti paramą, motyvuodama, kad J. neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintų įgyvendinimo taisyklių nuostatų. Pareiškėjo skundą taip pat atmetė ir Žemės ūkio ministerija.

Šiose žemės ūkio ministro patvirtintose taisyklėse dėl ES paramos skyrimo nustatyta, kad pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, bei kad pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka šiame Taisyklių punkte išvardytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus.

Vieno rajono apylinkės teismas pareiškėją pripažino neveiksniu turtinių ir neturtinių santykių srityse, kurios  detaliai nurodytos teismo sprendime. Dėl ankstesnės 2015m. gautos ES finansinės paramos J. globėja buvo paskirta jo motina, o turto administratoriumi – J. sūnėnas.

Pasak teismo, Nacionalinė mokėjimo agentūra ir Žemės ūkio ministerija padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neatitinka taisyklių, kuriomis reglamentuojamas paramos skirstymas, nuostatų vien dėl to, kad jis pripažintas ūkininkavimo srityje neveiksniu, o pareiškėjo dalyvavimą ūkinėje komercinėje veikloje pakeičia teismo sprendimu paskirtas turto administratorius. Byloje nenustatyta, kad turto administratorius pareiškėjo vardu nedalyvautų ūkinėje komercinėje veikloje ar kad turto administratorius netinkamai vykdytų įsipareigojimus, kuriuos prisiima pareiškėjo vardu. Byloje taip pat nėra duomenų, kad pareiškėjo ūkinė komercinė veikla būtų nevykdoma, todėl darytina išvada, kad pareiškėjas, veikdamas per turto administratorių, atitinka šių taisyklių nuostatas.

Šis teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.