Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Aktualijos

Karjeros galimybės Vilniaus apygardos administraciniame teisme

Karjeros galimybės Vilniaus apygardos administraciniame teisme
2019-08-22

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. paskelbė konkursą teisėjo padėjėjo pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas 8,19)

Pagrindinės šio darbuotojo funkcijos – rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, ją analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas; analizuoti rengiamų į teismo posėdį bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas, kaip spręsti bylose esančias teisės aiškinimo ir taikymo problemas; rengti procesinių dokumentų projektus; vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su „Liteko“ informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką.

Jeigu turite teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis); puikiai išmanote ir gebate taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą; atitinkate teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“, dokumentus dalyvauti konkurse teikite http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html iki 2019 m. rugsėjo 11 d. imtinai.

Dėl išsamesnės informacijos taip pat galite kreiptis tel. (8 5) 2648962 arba el. paštu agne.bartkute@teismas.lt


Vilniaus apygardos administracinis teismas priimtų į Teismo raštinės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) (pareiginė alga 5,08-5,50).

Pagrindinės šio darbuotojo funkcijos – užtikrinti, kad atvykę į teismą asmenys būtų aptarnauti operatyviai, kokybiškai, kultūringai; priimti atvykusių į teismą asmenų bei paštu gautus skundus, prašymus, kitus procesinius ir neprocesinius dokumentus bei kitą korespondenciją; registruoti skundus (prašymus) dėl administracinių ginčų Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ laikydamasis teisės aktų reikalavimų; registruoti gautus kitus procesinius dokumentus informacinėje sistemoje „Liteko“; užregistruoti administracines bylas, gautas po apeliacinės instancijos bei pagal teismingumą; užregistruotus gautus dokumentus perduoti adresatams laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintos teisme tvarkos; išduoti asmenims procesinius ir neprocesinius dokumentus; užtikrinti, kad gautos siuntos su įslaptintais dokumentais nedelsiant būtų perduotos teismo darbuotojui, atsakingam už įslaptintos informacijos administravimą; pagal kompetenciją teikti informaciją ir konsultuoti atvykusius į teismą asmenis ir telefonu.

Jeigu turite ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; gerai išmanote Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, asmenų aptarnavimą, kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti; gerai mokate valstybinę lietuvių kalbą; mokate naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis; atitinkate teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“, savo gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu agne.bartkute@teismas.lt iki 2019 m. rugsėjo 13 d. Dėl išsamesnės informacijos taip pat galite kreiptis tel. (8 5) 2648962.