Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Korupcijos prevencija

2022 m. vasario 25 d. Teisėjų taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 27 punktu, Teisėjų tarybos darbo reglamento, patvirtinto Teisėjų tarybos 2017 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 13P-30-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, 21.30 papunkčiu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos 2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“ Nr. XII-1537, 8, 41, 43 punktais, nutarė patvirtinti šakinį Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų planą 2022–2025 metams ir Veiksmų plano įgyvendinimo priemonių planą 2022–2023 metams.

ŠAKINIS LIETUVOS TEISMŲ SISTEMOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2022–2025 M. IR VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2023 M.

Norėdami pranešti apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus, pateikti siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, galite kreiptis į Vilniaus apygardos administraciniame teisme už korupcijos prevenciją atsakingą teismo antikorupcijos komisiją.

Vilniaus apygardos administracinio teismo antikorupcijos komisija

Naujienų prenumerata

Kontaktai ir darbo laikas

Tel. (8 5) 264 8703

El. paštas vilniaus.administracinis@teismas.lt

E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Vilniaus apygardos administracinis teismas; adresas – 188733964

Dokumentai priimami be pietų pertraukos teismo Priimamajame (1 aukšte):

- pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 7.30 iki 17.00 val.

- penktadieniais – nuo 7.30 iki 15.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.