Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Bylų skirstymas

BYLŲ SKIRSTYMAS

Bylų skirstymo taisyklės Vilniaus apygardos administraciniame teisme administracinės bylos skirstomos nagrinėti teisėjams naudojantis kompiuterine programa, t. y. automatizuotu atrankos būdu. Šio būdo esmė – užtikrinti atsitiktinį bylų skyrimą teisėjams, laikantis nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir bylų nagrinėjimo operatyvumo principų. Kompiuterinė programa – tai Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ Bylų skirstymo modulis. Programa leidžia atsižvelgti į teisėjo užimtumą, turimą darbo krūvį, teisėjui priskirtas specializacijas. Šiuo moduliu kiekvienai bylai sudaromas teisėjų sąrašas (preliminarus teisėjo skyrimo protokolas), kuriame pirmas esantis teisėjas skiriamas konkrečiai bylai nagrinėti. Jei modulio suformuotame sąraše esantis pirmas teisėjas dėl objektyvių priežasčių negali nagrinėti konkrečios bylos, bylas skirstantis asmuo turi nurodyti priežastis ir teisinius pagrindus. Kai bylas skirstantis asmuo patvirtina bylos skyrimą konkrečiam teisėjui, Bylų skirstymo modulis išsaugo šiuos duomenis teisėjo skyrimo protokole. Teisėjų skyrimo protokolai negali būti keičiami, jie taip pat yra vieši ir gali būti peržiūrėti (http://liteko.teismai.lt/protokolai/). Protokoluose pateikiamas ne tik teisėjų sąrašas, įvardijamas paskirtas teisėjas pranešėjas ir teisėjo neskyrimo priežastys, bet ir nurodomi kiti duomenys (bylos numeris, bylą paskyręs asmuo, bylos paskyrimo data ir laikas).

Administracinių bylų skirstymo ypatumai

Vilniaus apygardos administraciniame teisme bylos skiriamos kiekvieną darbo dieną. Paprastai per visą darbo dieną teisme gauti ir užregistruoti skundai kompiuterine programa išskirstomi teisėjams kitos darbo dienos pirmoje pusėje. Skundai, kurie teisme turi būti išnagrinėti skubos tvarka (viešojo administravimo subjektų prašymai sankcionuoti įstatymų nustatytais atvejais jų priimtus sprendimus, asmenų skundai dėl apylinkės rinkimų (ar referendumo) komisijos sprendimo dėl rinkėjų sąraše ar piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąraše padarytų klaidų), skiriami teisėjams skubos tvarka. Jeigu administracinė byla turi būti nagrinėjama kolegialiai, kiti kolegijos nariai parenkami iš teisėjų kolegijų sąrašo, iš anksto patvirtinto teismo pirmininko įsakymu. Nuolatinių teisėjų kolegijų sudėtis keičiama teisėjų atostogų, nedarbingumo, mokymų, pakartotinio dalyvavimo bylos nagrinėjime ir kitais atvejais, kai vienas ar keli kolegijos nariai negali dalyvauti bylos nagrinėjime. Bet kuriuo atveju, keičiant teisėjų kolegijų sudėtį, esant galimybei, užtikrinama, kad teisėjų darbo krūvis būtų kiek įmanoma tolygesnis.

Atostogų, nedarbingumo, mokymų, komandiruočių, pakartotinio dalyvavimo bylos nagrinėjime ir kitais atvejais, kai vienas ar keli kolegijos nariai negali dalyvauti bylos nagrinėjime nuolatinės teisėjų kolegijos sudėtyje, teisėjų kolegijos narys teismo pirmininko nutartimi keičiamas kitu eilės tvarka pagal teisėjų pavardžių abėcėlinį sąrašą teisėju, atsižvelgiant į teisėjų užimtumą ir užtikrinant darbo krūvio tolygumą. „Liteko“ sistemoje ir teismo pirmininko nutartyje dėl teisėjų kolegijos pakeitimo turi būti nurodytos priežastys, kodėl keičiama teisėjų kolegijos sudėtis. Jeigu šios objektyvios priežastys paaiškėja iki bylos nagrinėjimo posėdžio paskyrimo, teisėjų kolegijos sudėtis šiame punkte nustatyta tvarka gali būti pakeista iš karto. Ši taisyklė netaikoma, kai bylos nagrinėjime negali dalyvauti teisėjas pranešėjas.

 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJŲ SPECIALIZACIJŲ TAM TIKRŲ KATEGORIJŲ BYLOMS NAGRINĖTI SĄRAŠAS

Teisėjas

Teisėjo specializacija, klasifikatoriaus pozicija

Adamonytė-Šipkauskienė Asta

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10);

2. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Balčytienė Violeta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);

2. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10);

3.Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas,praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Blinstrubis Tomas

1. Norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (1);

2. Konkurencija (8);

3. Viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimas (36).

Einikienė Jovita

1. Konkurencija (8);

2. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10);

3. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Gaidytė-Lavrinovič Jūratė

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9);  muitinės veikla (10);

2. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

3.Valstybės tarnautojo statuso įgyjimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19 ). 

Kaminskas Arūnas

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10);

2. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. Žemės teisiniai santykiai (12);  nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Kirkutienė Ina

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4); 

2. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10);

3. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Malijauskienė Jolanta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);

2. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10);

3. Viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimas (36)

Martišienė Beata

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14); 2. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15); 3. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19). 

Miliuvienė Rūta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4)

2. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

3. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19). 

Pelienė Iveta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);

2. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14) . 

3. Žemės teisiniai santykiai (12; nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Povilaitienė Mefodija

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4)

2. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10);

3. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (4).

Puzinskaitė Egidija

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10);

2. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Ragulskytė-Markovienė Rasa

1. Norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (1);

2. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14)

3. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4)

Rasiukevičienė Jolita

1.  Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4)

2. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10);

3. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15)

Sadauskas Henrikas

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9) muitinės veikla (10)

2. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14); 

3. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Spruogis Ernestas

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4)

2. Konkurencija (8)

3. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4).

Stambrauskaitė Margarita

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

2. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19);

3. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10)

Užubalis Gediminas

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

2. Mokestiniai teisiniai santykiai (9); muitinės veikla (10);

3. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Valeckaitė Vita

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

2. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

3. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Vėgelienė Jolanta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);

2. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Vitkienė Fausta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);

2. Mokestiniai teisiniai ginčai (9); muitinės veikla (10);

3. Žemės teisiniai santykiai (12; nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Žulytė-Janulionienė Eglė

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

2. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

3. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).