Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Bylų skirstymas

Vilniaus apygardos administraciniame teisme administracinės bylos skirstomos nagrinėti teisėjams naudojantis kompiuterine programa, t. y. automatizuotu atrankos būdu. Šio būdo esmė – užtikrinti atsitiktinį bylų skyrimą teisėjams, laikantis nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir bylų nagrinėjimo operatyvumo principų. Kompiuterinė programa – tai Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ Bylų skirstymo modulis. Programa leidžia atsižvelgti į teisėjo užimtumą, turimą darbo krūvį, teisėjui priskirtas specializacijas. Šiuo moduliu kiekvienai bylai sudaromas teisėjų sąrašas (preliminarus teisėjo skyrimo protokolas), kuriame pirmas esantis teisėjas skiriamas konkrečiai bylai nagrinėti. Jei modulio suformuotame sąraše esantis pirmas teisėjas dėl objektyvių priežasčių negali nagrinėti konkrečios bylos, bylas skirstantis asmuo turi nurodyti priežastis ir teisinius pagrindus. Kai bylas skirstantis asmuo patvirtina bylos skyrimą konkrečiam teisėjui, Bylų skirstymo modulis išsaugo šiuos duomenis teisėjo skyrimo protokole. Teisėjų skyrimo protokolai negali būti keičiami, jie taip pat yra vieši ir gali būti peržiūrėti (http://liteko.teismai.lt/protokolai/). Protokoluose pateikiamas ne tik teisėjų sąrašas, įvardijamas paskirtas teisėjas pranešėjas ir teisėjo neskyrimo priežastys, bet ir nurodomi kiti duomenys (bylos numeris, bylą paskyręs asmuo, bylos paskyrimo data ir laikas).

Administracinių bylų skirstymo ypatumai

Vilniaus apygardos administraciniame teisme bylos skiriamos kiekvieną darbo dieną. Paprastai per visą darbo dieną teisme gauti ir užregistruoti skundai kompiuterine programa išskirstomi teisėjams kitos darbo dienos pirmoje pusėje. Skundai, kurie teisme turi būti išnagrinėti skubos tvarka (viešojo administravimo subjektų prašymai sankcionuoti įstatymų nustatytais atvejais jų priimtus sprendimus, asmenų skundai dėl apylinkės rinkimų (ar referendumo) komisijos sprendimo dėl rinkėjų sąraše ar piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąraše padarytų klaidų), skiriami teisėjams skubos tvarka. Jeigu administracinė byla turi būti nagrinėjama kolegialiai, kiti kolegijos nariai parenkami iš teisėjų kolegijų sąrašo, iš anksto patvirtinto teismo pirmininko įsakymu. Nuolatinių teisėjų kolegijų sudėtis keičiama teisėjų atostogų, nedarbingumo, mokymų, pakartotinio dalyvavimo bylos nagrinėjime ir kitais atvejais, kai vienas ar keli kolegijos nariai negali dalyvauti bylos nagrinėjime. Bet kuriuo atveju, keičiant teisėjų kolegijų sudėtį, esant galimybei, užtikrinama, kad teisėjų darbo krūvis būtų kiek įmanoma tolygesnis.

Atostogų, nedarbingumo, mokymų, komandiruočių, pakartotinio dalyvavimo bylos nagrinėjime ir kitais atvejais, kai vienas ar keli kolegijos nariai negali dalyvauti bylos nagrinėjime nuolatinės teisėjų kolegijos sudėtyje, teisėjų kolegijos narys teismo pirmininko nutartimi keičiamas kitu eilės tvarka pagal teisėjų pavardžių abėcėlinį sąrašą teisėju, atsižvelgiant į teisėjų užimtumą ir užtikrinant darbo krūvio tolygumą. „Liteko“ sistemoje ir teismo pirmininko nutartyje dėl teisėjų kolegijos pakeitimo turi būti nurodytos priežastys, kodėl keičiama teisėjų kolegijos sudėtis. Jeigu šios objektyvios priežastys paaiškėja iki bylos nagrinėjimo posėdžio paskyrimo, teisėjų kolegijos sudėtis šiame punkte nustatyta tvarka gali būti pakeista iš karto. Ši taisyklė netaikoma, kai bylos nagrinėjime negali dalyvauti teisėjas pranešėjas.

 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJŲ SPECIALIZACIJŲ TAM TIKRŲ KATEGORIJŲ BYLOMS NAGRINĖTI SĄRAŠAS

Teisėjas

Teisėjo specializacija, klasifikatoriaus pozicija

Adamonytė-Šipkauskienė Asta

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);
2. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);

4. viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimas (36).

Balčytienė Violeta

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);
2. mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);
3. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Bliznikaitė-Povilanskienė Jūratė

 

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);

2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

3. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Butrimaitė Gitana

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);
2. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Butrimienė Diana

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. asmens duomenų teisinė apsauga (23).

Einikienė Jovita

1. Konkurencija (8);
2. mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

3. asmens duomenų teisinė apsauga (23).

Fomičiova Sigita

 

1.Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19);

2. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (1).

Gaidytė-Lavrinovič Jūratė

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

3. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Jakaitis Saulius

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);
3. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19);

4. viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimas (36).

Kaminskas Arūnas

1. Konkurencija (8);

2. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);
3. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Kirkutienė Ina

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);
2. mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);
3. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Miliuvienė Rūta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);
2. asmens duomenų teisinė apsauga (23);
3. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Petkevičienė Violeta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);

2. mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

3. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Pukanasytė-Biekšė Indrė

 

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19);

3. asmens duomenų apsauga (23).

Puzinskaitė Egidija

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);
2. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Rasiukevičienė Jolita

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);
2. mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

3. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

4. viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimas (36).

Sadauskas Henrikas

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Stankevičienė Agnė

 

1. sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);

2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

3. asmens duomenų teisinė apsauga (23).

Užubalis Gediminas

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

3. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Valeckaitė Vita

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);

2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

3. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Vitkienė Fausta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4);

2. mokestinaii teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

3. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Žulytė-Janulionienė Eglė

1. Asmens duomenų teisinė apsauga (23);
2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

3. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Žvaigždinienė Indrė

 

  1. Norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (1);
  2. aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14);
  3. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Administracinių bylų valdymo ir bylų paskirstymo teisėjams bei teisėjų kolegijų sudarymo Vilniaus apygardos administraciniame teisme tvarkos aprašas

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/127aa80070c411e9a13eeecaacbc653f/asr)

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a17d98068b811eca9ac839120d251c4)

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bc5653409d7211ed8df094f359a60216)

 

 

 

 

Naujienų prenumerata

Kontaktai ir darbo laikas

Tel. (8 5) 264 8703

El. paštas vilniaus.administracinis@teismas.lt

E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Vilniaus apygardos administracinis teismas; adresas – 188733964

Dokumentai priimami be pietų pertraukos teismo Priimamajame (1 aukšte):

- pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 7.30 iki 17.00 val.

- penktadieniais – nuo 7.30 iki 15.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.