Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos administracinis teismas
lt
En

Bylų skirstymas

BYLŲ SKIRSTYMAS

Bylų skirstymo taisyklės Vilniaus apygardos administraciniame teisme administracinės bylos skirstomos nagrinėti teisėjams naudojantis kompiuterine programa, t. y. automatizuotu atrankos būdu. Šio būdo esmė – užtikrinti atsitiktinį bylų skyrimą teisėjams, laikantis nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir bylų nagrinėjimo operatyvumo principų. Kompiuterinė programa – tai Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ Bylų skirstymo modulis. Programa leidžia atsižvelgti į teisėjo užimtumą, turimą darbo krūvį, teisėjui priskirtas specializacijas. Šiuo moduliu kiekvienai bylai sudaromas teisėjų sąrašas (preliminarus teisėjo skyrimo protokolas), kuriame pirmas esantis teisėjas skiriamas konkrečiai bylai nagrinėti. Jei modulio suformuotame sąraše esantis pirmas teisėjas dėl objektyvių priežasčių negali nagrinėti konkrečios bylos, bylas skirstantis asmuo turi nurodyti priežastis ir teisinius pagrindus. Kai bylas skirstantis asmuo patvirtina bylos skyrimą konkrečiam teisėjui, Bylų skirstymo modulis išsaugo šiuos duomenis teisėjo skyrimo protokole. Teisėjų skyrimo protokolai negali būti keičiami, jie taip pat yra vieši ir gali būti peržiūrėti (http://liteko.teismai.lt/protokolai/). Protokoluose pateikiamas ne tik teisėjų sąrašas, įvardijamas paskirtas teisėjas pranešėjas ir teisėjo neskyrimo priežastys, bet ir nurodomi kiti duomenys (bylos numeris, bylą paskyręs asmuo, bylos paskyrimo data ir laikas).

Administracinių bylų skirstymo ypatumai

Vilniaus apygardos administraciniame teisme bylos skiriamos kiekvieną darbo dieną. Paprastai per visą darbo dieną teisme gauti ir užregistruoti skundai kompiuterine programa išskirstomi teisėjams kitos darbo dienos pirmoje pusėje. Skundai, kurie teisme turi būti išnagrinėti skubos tvarka (viešojo administravimo subjektų prašymai sankcionuoti įstatymų nustatytais atvejais jų priimtus sprendimus, asmenų skundai dėl apylinkės rinkimų (ar referendumo) komisijos sprendimo dėl rinkėjų sąraše ar piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąraše padarytų klaidų), skiriami teisėjams skubos tvarka. Jeigu administracinė byla turi būti nagrinėjama kolegialiai, kiti kolegijos nariai parenkami iš teisėjų kolegijų sąrašo, iš anksto patvirtinto teismo pirmininko įsakymu. Nuolatinių teisėjų kolegijų sudėtis keičiama teisėjų atostogų, nedarbingumo, mokymų, pakartotinio dalyvavimo bylos nagrinėjime ir kitais atvejais, kai vienas ar keli kolegijos nariai negali dalyvauti bylos nagrinėjime. Bet kuriuo atveju, keičiant teisėjų kolegijų sudėtį, esant galimybei, užtikrinama, kad teisėjų darbo krūvis būtų kiek įmanoma tolygesnis.

Atostogų, nedarbingumo, mokymų, komandiruočių, pakartotinio dalyvavimo bylos nagrinėjime ir kitais atvejais, kai vienas ar keli kolegijos nariai negali dalyvauti bylos nagrinėjime nuolatinės teisėjų kolegijos sudėtyje, teisėjų kolegijos narys teismo pirmininko nutartimi keičiamas kitu eilės tvarka pagal teisėjų pavardžių abėcėlinį sąrašą teisėju, atsižvelgiant į teisėjų užimtumą ir užtikrinant darbo krūvio tolygumą. „Liteko“ sistemoje ir teismo pirmininko nutartyje dėl teisėjų kolegijos pakeitimo turi būti nurodytos priežastys, kodėl keičiama teisėjų kolegijos sudėtis. Jeigu šios objektyvios priežastys paaiškėja iki bylos nagrinėjimo posėdžio paskyrimo, teisėjų kolegijos sudėtis šiame punkte nustatyta tvarka gali būti pakeista iš karto. Ši taisyklė netaikoma, kai bylos nagrinėjime negali dalyvauti teisėjas pranešėjas.

 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJŲ SPECIALIZACIJŲ TAM TIKRŲ KATEGORIJŲ BYLOMS NAGRINĖTI SĄRAŠAS

Teisėjas

Teisėjo specializacija, klasifikatoriaus pozicija

Balčytienė Violeta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4) 3. Energetika (27)

Blinstrubis Tomas

1. Norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (1) 2. Konkurencija (8) 3. Žemės teisiniai santykiai (12)

Gaidytė-Lavrinovič Jūratė

1. Registrai (16) 2. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19 ) 3. Energetika (27)

Januška Bronius

1.  Mokestiniai teisiniai santykiai (9) 3. Nuosavybės teisių atkūrimas (15)

Kaminskas Arūnas

1. Muitinės veikla (10) 2. Asmens duomenų teisinė apsauga (23) 3. Nuosavybės teisių atkūrimas (15)

Kirkutienė Ina

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4); 2.   Mokestiniai teisiniai santykiai (9)

Krasauskas Rytis

1. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19) 2. Mokestiniai teisiniai santykiai (9) 3. Žemės teisiniai santykiai (12)

Malijauskienė Jolanta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4) 2. Vietos savivalda (21); mokslas ir švietimas (22) 3. Viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimas (36)

Martišienė Beata

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14). 2. Žemės teisiniai santykiai (12). 3. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

 

Miliuvienė Rūta

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9) 2. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

 

Pelienė Iveta

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14) 2. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4) 3. Žemės teisiniai santykiai (12)

Petkevičienė Violeta

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4) 2. Mokestiniai teisiniai santykiai (9) 3. Žemės teisiniai santykiai (12)

Povilaitienė Mefodija

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4) 2. Muitinės veikla (10) 3. Mokestiniai teisiniai santykiai (9)

Puzinskaitė Egidija

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9) 3. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14)

Ragulskytė-Markovienė Rasa

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14) 2. Norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (1) 3. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4)

Rasiukevičienė Jolita

1. Viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimas (36) 2. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4) 3. Mokestiniai teisiniai santykiai (9)

Sadauskas Henrikas

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9) 3. Energetika (27)

Spruogis Ernestas

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4) 3. Konkurencija (8)

Stambrauskaitė Margarita

1. Registrai (16) 2. Asmens duomenų teisinė apsauga (23) 3. Mokestiniai teisiniai santykiai (9)

Vansevičius Donatas

1. Sveikatos apsauga (3); socialinė apsauga (4) 2. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19) 3. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14)

Zaborovska Liudmila

1. Aplinkos apsauga (11); teritorijų planavimas (13); statyba (14) 2. Vietos savivalda (21); mokslas ir švietimas (22) 3. Energetika (27)